Persondatapolitik  

Beskyttelse af dine data er noget vi tager alvorligt. I den daglige drift af vores virksomhed behandler vi persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der oplyser dig om, hvordan vi behandler dine data. 

No Habitat On Mars ApS, Baunegårdsvej 9, st., 2820 Gentofte, cvr-nr.: 39798816 er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af persondata kan du gøre det på e-mail: Nicolai@nohabitatonmars.dk

 

Behandling af persondata 

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker for eksempel ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke kan vi behandle andre persondata. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login, ved køb, ved tilmelding til en online ydelse, nyhedsbrev eller andre services. 

Ved tilmeldelse til No Habitat On Mars’ webshops medlemsområde, indsamles følgende oplysninger: 

Navn, Adresse, E-mail Adresse, telefonnummer 

Formål 

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold samt kommunikere med dig, i forhold til de tjenester der udbydes på No Habitat On Mars’ hjemmeside. 

Eksempel: 

for at kunne yde vores kunder bedst mulig service samt til, at sende nyhedsbrevet og andre informationer om vores produkter og løsninger. 

 

Cookies 

No Habitat On Mars er hostet på en Wix.com platform. Wix.com udbyder den platform som vores hjemmeside og webshop som at lavet på. Den gør det muligt for os at informerer, sælge og udbyde vores øvrige tjenester til dig. Din data kan blive lagret via Wix.com’s data lager, databaser og Wix.com’s generele applicationer. Wix.com lagre disse (dine) data på sikre servere, beskyttet af firewalls. Derudover gør No Habitat On Mars ikke brug af tredje parts applikationers. 

 

Sikkerhed  

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

 

Dataminimering 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

 

Data holdes ajour 

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi bliver opmærksomme på at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.  

 

Periode for opbevaring  

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. 

 

Samtykke 

Dit samtykke til modtagelse af for eksempel nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

Videregivelse af oplysninger  Videregivelse af persondata som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.  

 

Dine rettigheder 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.  

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.  

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder for eksempel hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet – men vi vil heller samarbejde og have at du føler dig tryg omkring vores behandling af dine persondata. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.  

Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i det tilfælde du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. 

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. 

 

Persondatapolitik opdateringer og ændringer 

No Habitat On Mars forholder sig retten til at modificerer vores persondatapolitik efter behov, du bedes derfor om at holde dig løbende orienteret om vores persondatapolitik på vores hjemmeside. Eventuelle ændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning efter det er lagt på hjemmesiden. Såfremt ændringerne kræver yderligere informationer fra dig, vil du blive kontaktet via mail.